Privacy verklaring  TotalPress

Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • TotalPress
 • Bezoekadres: Haarweg 5, Tubbergen
 • info@totalpress.nl 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze website kunnen om de volgende persoonsgegevens worden gevraagd als u een contactformulier invult. 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Et cetera

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op deze website. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer, eventuele opmerkingen, et cetera. . 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. om met u in contact te kunnen treden en - of te reageren op door u gestelde vragen+ 
 2. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. De toestemming geeft u door gebruik te maken van onze website. Of doordat u uw gegevens zelf invult op het contactformulier.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard totdat uw vraag is beantwoord. De gegevens die op de site bewaard worden, worden na 30 dagen automatisch verwijderd. 

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Wilt u gebruik maken van de rechten uit het eerste en tweede punt dan kunt u contact
opnemen met Ellen Loohuis-Derkman via info@boerderijcampus.nl .
Wilt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat hier.  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of smartphone van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware verspreiden.

Weten cookies wie ik ben?

Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

Welke cookies gebruiken wij?

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt. 

Analytische cookies 

We maken op deze community/website gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht (statistieken) in het gebruik van deze website. Het gebruik van deze cookies voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze gegevens kunnen wij onder andere onze website optimaliseren. Vind je dit niet voldoende dan kun je Google Analytics blokkeren met de volgende dienst van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout